3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

O 3RPW

 

 

 

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej,
bezpośrednio podległą Dyrektorowi Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK), właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych, zgodnie
z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących

zapewnienia jakości.


16 czerwca 2019
12 czerwca 2019
Kontakt

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe
1905 Roku 30
26-600 Radom
tel. 261511594
fax. 261511561
3rpw@ron.mil.pl

    
  • BIP